News

สภาเภสัชกรรมผุดไอเดีย ร้านยาชุมชนอบอุ่น ให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างถูกต้อง

สภาเภสัชกรรมจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม โดยร่วมมือกับเภสัชกรและเครือข่ายสมาคมวิชาชีพเภสัชกรรมทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างถูกต้อง ลดความเสี่ยงอันตราย

ซึ่งปีนี้ เป็นปีแรกที่ สภาเภสัชกรรม นำร่อง "ร้านยาชุมชนอบอุ่น" โดยร่วมมือกับร้านขายยา ใน 11 เขตทั่วกรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตจอมทอง เขตบางกอกน้อย เขตลาดพร้าว เขตดอนเมือง เขตคันนายาว เขตบางแค เขตบางคอแหลม เขตบางขุนเทียน เขตจตุจักร เขตดุสิต เขตสวนหลวง และโอสถศาลาคณะเภสัชศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยจะเปิดบริการคัดกรองโรคเบื้องต้น และผู้ป่วยกลุ่มโรคเบาหวานความดัน หรือ โรคภาวะโรคเมตาบอลิก อย่างน้อยวันละ 8 ชั่วโมง

นอกจากนี้ ยังมีบริการแนะนำด้านสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสม การวางแผนครอบครัว บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน บริการคลินิกอดบุหรี่ บริการยาเม็ดคุมกำเนิด เป็นต้น ที่จะร่วมมือกับวิชาชีพอื่น

ซึ่งปัจจุบันมีร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 26 แห่ง และหากร้านขายยาพื้นที่ใด ต้องการเข้าร่วมโครงการ ก็สามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่ เว็บไซต์ สภาเภสัชกรรม  https:pharmacycouncii.org