News

Green Report : ฮือฮา...ค้นพบกิ้งกือพันธุ์ใหม่ในไทย

"กิ้งกือ" เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง ในกลุ่มสัตว์ขาปล้อง แต่ละปล้องมีขา 4 ขา แทรกตัวอยู่ในระบบนิเวศป่าเขตร้อน ซึ่งทั่วโลกพบกิ้งกือจำนวนมาก ถึงกว่า 3,000 ชนิด สำหรับประเทศไทย พบกิ้งกือแล้วทั้งหมด 238 ชนิด ซึ่ง 91 ชนิด เป็นสายพันธุ์ ที่เมื่อไม่นานมานี้ นักวิชาการไทย ใช้เวลาศึกษากว่า 10 ปี จนค้นพบ
              
"กิ้งกือ" ชนิดใหม่ที่พบ แทรกตัวอยู่ในธรรมชาติมานานแล้ว เมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไป จึงทำให้วิถีชีวิตของสัตว์เหล่านี้เปลี่ยนแปลง และออกมาปรากฏตัวให้เห็น แม้แต่ในชุมชนเมือง

กิ้งกือไม่ใช่สัตว์ที่อันตราย และไม่สามารถทำร้ายคนได้ ซึ่งใน 91 ชนิดที่พบ บางตัวมีความคล้ายคลึงกับกิ้งกือที่เคยถูกค้นพบก่อนหน้า เช่น กิ้งกือกระสุน ที่เดิมจะพบเห็นเฉพาะสีดำ แต่ชนิดใหม่ที่พบจะมีสีที่แตกต่างกันไป บางตัวมีหลากหลายสีในตัวเดียวอีกหนึ่งชนิดที่มีรูปร่างแปลกคล้ายตะขาบ แต่มีขนาดเล็กกว่า มีสีสันที่สวยงาม นั่น คือ "กิ้งกือมังกร"

เนื่องจากเป็นสัตว์ที่อาจจะคลานช้า ทำให้กิ้งกือมีการสร้างเกราะคุ้มกันตัวเอง นั่นคือเปลือกแข็งที่หุ้มลำตัวของมัน เมื่อมีอันตรายเข้ามา มันจะม้วนตัวกลมจนเหลือแต่เปลือกแข็ง

กิ้งกือ มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศเป็นอย่างมาก ทำหน้าที่ย่อยสลายเศษซากพืช ซากสัตว์ และอินทรียวัตถุต่างๆ ให้กลายเป็นธาตุอาหารหมุนเวียนกลับคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งภายในลำไส้ของกิ้งกือมีจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายเศษซากอยู่ปริมาณมาก และมูลกิ้งกือ ยังช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบนิเวศอีกด้วย

ย้ำกันว่ากิ้งกือ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ ช่วยย่อยสลายซากพืช เพิ่มความสมดุลในธรรมชาติ ดังนั้นนักวิชาการ ฝากว่าใครที่พบเห็น ไม่ควรนำมาจับเล่น...

Facebook : CH7HD Social Care