News

โลมาปากขวด อวดโฉมกลางทะเลเกาะห้อง

เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา บันทึกภาพโลมาปากขวดได้ขณะลงเรือออกตรวจตราพื้นที่บริเวณเกาะห้อง เขตอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา เป็นโลมาปากขวด จำนวน 2 ตัว ขนาดความยาวประมาณ 150 เซนติเมตร ลักษณะโดยรวมสมบูรณ์ สุขภาพดี กำลังดำผุดดำว่าย โผล่พ้นน้ำอวดโฉมให้เห็นเป็นครั้งคราว มีท่าทางเชื่อง คุ้นเคยกับมนุษย์ ว่ายวนเวียนเข้าใกล้เรือของเจ้าหน้าที่

โดยช่วงนี้จะพบเห็นโลมาได้บ่อย โดยเฉพาะโลมาปากขวด ซึ่งจะว่ายวนเวียนหาสัตว์น้ำตัวเล็กๆ ในอ่าวพังงา เป็นผลจากธรรมชาติที่สมบูรณ์มากขึ้น ทำให้สัตว์น้ำ หญ้าทะเล และพืชพันธุ์ธรรมชาติที่มีอยู่เดิมฟื้นตัว อีกทั้งยังได้ให้เจ้าหน้าที่กำจัดขยะในทะเลเป็นประจำ พร้อมกับรณรงค์ให้นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ ช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ไม่ทิ้งขยะลงทะเล ทำให้ท้องทะเลกลับมาสมบูรณ์มากขึ้น และพบเห็นสัตว์ทะเลได้มากขึ้นด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง