News

รายงานพิเศษ : พลิกฟื้นชีวิต ปลูกผักราคางาม จ.ขอนแก่น

แปลงผักสีเขียวขจี ที่ออกดอกออกผลเต็มพื้นที่กว่า 2 งาน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรง ของ คุณป้าสมใจ พลล้ำ และคุณลุงคำพุ พลล้ำ เกษตรกรบ้านโคกน้อยหนองแสง ตำบลพระลับ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

จากเดิมที่ทำนาเป็นหลัก พอระยะหลังฝนฟ้าไม่เป็นใจ ประสบปัญหาภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วงยาวนานหลายเดือน แต่คุณลุงคุณป้าก็ไม่นิ่งดูดาย อาศัยเวลาว่าง ทดลองปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ทั้งผักสลัด และคะน้า แบบลองผิดลองถูก แรกๆ ผักสลัดเน่าตายบ้าง คะน้ามีลำต้นแคระแกร็น เพราะเจอสภาพอากาศที่ร้อนจัด

ภายหลังหันมาศึกษาการทำปุ๋ยชีวภาพบำรุงดินในแปลงผัก และนำผ้าใบมาช่วยบังแดด คอยสังเกตดูการเจริญเติบโต เน้นดูแลรดน้ำแบบปลอดสารเคมีและยาฆ่าแมลง ไม่น่าเชื่อ! ผักที่ปลูกไว้กลับมางอกงามและให้ผลผลิตที่ดี

ทั้งคู่เผยว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้ใช้ประสบการณ์ด้านการเกษตรที่ช่วยพ่อแม่มาตั้งเด็ก นำมาประยุกต์เข้ากับความรู้สมัยใหม่ ช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้เกิดประโยชน์เต็มพื้นที่ ปัจจุบันยังขยายปลูกใบสะระแหน่ ฟักเขียว มะพร้าว และยังขุดบ่อเลี้ยงปลา เพื่อนำมาประกอบอาหารในครัวเรือน

ส่วนผลผลิตที่เหลือ จะมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้า มาติดต่อซื้อถึงสวน โดยไม่ต้องแบกออกไปขายเอง อย่างผักสลัดราคาอยู่ที่มัดละ 50 บาท ส่วนคะน้าอยู่ที่กิโลกรัมละ 20 บาท จากเดิมที่เป็นรายได้เสริม ตอนนี้กลายมาเป็นรายได้หลักเลี้ยงครอบครัว เพราะสามารถปลูกและเก็บขายได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ

เป็นวิถีชีวิตที่ยั่งยืน และมีความสุข อยู่ในบ้านเกิดของเราเอง ตามแบบฉบับเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วย