News

กล้วยและหน่อกล้วยหอมทองราคาพุ่งขึ้น

ที่จังหวัดหนองคาย ช่วงนี้ฝนตกต่อเนื่อง เรียกได้ว่าส่งผลดีกับพ่อค้า แม่ค้า ที่ขายกล้วยหอมทอง เพราะขายได้ราคาสูงมากกว่าช่วงปกติถึงเท่าตัว เนื่องจากปีนี้ผลผลิตมีน้อย และกล้วยหอมทองเริ่มหายาก โดยขายกันราคาหวีละ ไม่ต่ำกว่า 70-120 บาท ไม่เพียงแต่กล้วยหอมทองที่ขายดี แม้กระทั่งหน่อกล้วยหอมทอง อายุประมาณ 1-2 เดือน เขาขายกันหน่อละ 35 บาท หลายคนมักจะซื้อหน่อกล้วยไปปลูกกล้วยไว้กินเอง

ซึ่งในเขตพื้นที่อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ก็เรียกได้ว่าเป็นแหล่งปลูกกล้วยแหล่งใหญ่ มีทั้งกล้วยหอมทอง, กล้วยน้ำว้า รวมๆ กว่า 8,800 ไร่ นอกจากประชาชนในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียงจะเดินทางเข้ามาซื้อกล้วยหอมทองแล้ว ชาว สปป.ลาว ก็นิยมข้ามฝั่งมาซื้อกล้วยหอมจากจังหวัดหนองคาย ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยเช่นกัน ซึ่งที่นี่ยังเคยเป็นแหล่งผลิตกล้วย และส่งไปขายในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศด้วย