News

ฝนที่ตกทางภาคเหนือช่วยบรรเทาภัยแล้ง และเพิ่มน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ฝนที่ตกเหนือเขื่อนกิ่วลม จังหวัดลำปาง ช่วยให้ปริมาณน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ขณะพื้นที่ใต้เขื่อนเริ่มกลับมาชุ่มชื้น เกษตรกรทำการเพาะปลูกแล้ว

ส่วนอ่างเก็บน้ำแม่คำปอง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง จนชาวบ้านต้องช่วยกันขนย้ายปลาบึกออกไปหาแหล่งน้ำใหม่ เริ่มมีน้ำไหลลงอ่างบ้างเล็กน้อย และกรมชลประทานได้ซ่อมแซมประตูระบายน้ำ ให้ใช้การได้แล้ว

จังหวัดน่าน ปริมาณน้ำในลำน้ำต่างๆ เริ่มเพิ่มขึ้น และมีสีแดงขุ่นโดยเฉพาะแม่น้ำน่าน เจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่า ต้องเร่งนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกลำน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำ ขณะเจ้าหน้าที่หมวดการทางอำเภอบ่อเกลือ เร่งเคลียร์เส้นทางอำเภอปัว-บ่อเกลือ ที่มีดินและหิน ไหลลงมากีดขวางเส้นทางจราจร พร้อมติดตั้งป้ายเตือนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ให้เพิ่มความระมัดระวัง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย สั่งการเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกคูคลอง และโครงการทุ่งทะเลหลวง เตรียมพื้นที่รองรับน้ำ เบื้องต้นคาดว่าปีนี้ สถานการณ์ไม่น่ากังวล เพราะปริมาณน้ำในลำน้ำยมยังน้อย

ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำสายหลัก ปิง น่าน และเจ้าพระยา ที่ไหลไปบรรจบกันที่จังหวัดนครสวรรค์ ล่าสุดปริมาณน้ำแม่น้ำทั้ง 3 สาย เพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังมีสีแดงขุ่น จากฝนชะโคลนไหลลงในแม่น้ำ ส่งผลดีต่อเกษตรกรในพื้นที่ท้ายน้ำเริ่มทำการเพาะปลูกได้บ้างแล้ว