News

รายงานพิเศษ : อำเภอบางสะพานรับมือน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน

เป็นภาพความเสียหายขณะน้ำป่าเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนบ้านเรือนชาวบ้าน โรงเรียน หน่วยงานราชการ ได้รับความเสียหายจำนวนมาก ซึ่งภัยพิบัติครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อต้นปี 2561 ยังคงสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้าน เมื่อใกล้มาถึงช่วงฤดูฝน ว่าจะเกิดภัยพิบัติซ้ำซากจะเกิดขึ้นกับครอบครัวของเขาอีก

ส่วนอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ อยู่ในพื้นที่หมู่ 9 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน ซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำจากเทือกเขาตะนาวศรี แหล่งต้นน้ำสำคัญ ที่ก่อสร้างมาถึง 4 ปี เพื่อหวังชะลอน้ำลงไปสู่ด้านล่าง โดยกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนนี้ หากมี-ฝนตกหนัก กรมชลประทานเชื่อว่าจะสามารถชะลอน้ำ และกักเก็บน้ำได้กว่า 1,000 ลูกบาศก์เมตร น่าจะป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมหนักอย่างที่ผ่านมา อีกทั้งยังสามารถจ่ายน้ำประปาให้ชาวบ้านด้านล่างได้

ทีมข่าวลงพื้นที่สำรวจ ตำบลธงชัย และบริเวณเทศบาลตำบลบ้านกรูด พบว่า ตั้งอยู่ในพื้นที่รับน้ำของอ่างเก็บน้ำ เป็นแหล่งเศรษฐกิจและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทุกปีถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย นักท่องเที่ยวหลายคนไม่มั่นใจในความปลอดภัยไม่กล้าเข้ามาท่องเที่ยว แต่ปีนี้หลังอ่างเก็บน้ำสร้างเสร็จ หลายคนมั่นใจว่าน้ำจะไม่ท่วมเหมือนทุกปี อีกทั้งหลายฝ่ายยังช่วยกันขุดลอกคูคลองให้น้ำสามารถระบายได้อย่างรวดเร็ว

แต่ช่วงฤดูฝนปีนี้ ชาวบางสะพานในหลายตำบลยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำป่า เพราะยังมีลำน้ำอีกหลายสายที่ไหลลงจากเทือกเขาตะนาวศรี อาจเข้าท่วมชุมชนได้ ที่ยังไม่มีอ่างเก็บน้ำคอยชะลอน้ำ ชาวบ้านจึงต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด