News

ขอนแก่น - อีสาน ฝนทิ้งช่วง

หลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมาในพื้นที่อีสานใต้ ทำให้มีน้ำท่วมขังในนาข้าว แต่มาสัปดาห์นี้ฝนกลับทิ้งช่วง เกษตรกรผู้ปลูกข้าวหวั่นว่าน้ำที่ขังในแปลงนาจะแห้งลง รีบหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในทุ่งนาทันที เช่น ที่ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ เริ่มมีการว่าจ้างรถไถพรวนดิน เพื่อกลบฝังเมล็ดข้าวในราคาไร่ละ 200 บาท

การสำรวจปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 17 แห่ง ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า มีระดับเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ ที่รับน้ำจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ มีมากกว่าทุกอ่าง ปัจจุบัน มีน้ำกักเก็บ กว่า 2,000,000 ลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 89 ของความจุ

ขณะเดียวกัน ชาวบ้าน ก็ต้องช่วยกันเฝ้าระวัง เนื่องจากอ่างเก็บน้ำห้วยโพธิ์ เริ่มตื้นเขิน หากมีฝนตกเพิ่ม น้ำจะเต็มอ่างรวดเร็ว จนไหลเข้าท่วมนาข้าวได้

นอกจากนี้ ยังเกิดการระบาดของหนอนกระทู้ในนาข้าวที่จังหวัดบุรีรัมย์ ทำให้เกษตรจังหวัดต้องลงพื้นที่ให้คำแนะนำ เพื่อไม่ให้ความเสียหายขยายวงกว้างมากขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร แจ้งเตือนประชาชนร่วมกันรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หลังพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้เลือดออกแล้ว 177 คน ใน 47 ชุมชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง