News

กระทรวงการคลังขยายโครงการบัตรสวัสดิการฯ ถึงสิ้นปี

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังจะขยายเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพให้กับผู้มีรายได้น้อย ต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้ เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคมนี้

ดังนั้นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 14.5 ล้านคน จะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพขั้นพื้นฐานต่อไป โดยดำเนินการต่อได้ทันที แม้จะอยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายรัฐบาล หรือมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 ล่าช้าออกไปปีหน้าก็ตาม โดยสวัสดิการพื้นฐานที่ได้รับ ได้แก่ ค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐ เดือนละ 200-300 บาท, ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท ต่อ 3 เดือน, ค่ารถเมล์และรถไฟฟ้าเดือนละ 500 บาท, ค่ารถ บขส.เดือนละ 500 บาท และค่ารถไฟเดือนละ 500 บาท

ส่วนสวัสดิการที่ให้เพิ่มเติมได้แก่ วงเงินเพิ่มซื้อสินค้าร้านธงฟ้าประชารัฐ คนละ 500 บาท จะสิ้นสุดเดือนนี้, เงินช่วยเหลือผู้พิการเดือนละ 200 บาท,เงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้า และค่าเช่าบ้านที่จะสิ้นสุดในเดือนกันยายนนี้ จะไม่ขยายเวลาออกไป

ทั้งนี้ การขยายโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ออกไปอีก 3 เดือน จะใช้งบประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือเฉลี่ยเดือนละ 4,000 ล้านบาท