News

ร้องผู้รับเหมาสร้างถนนมอเตอร์เวย์ทิ้งงาน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา

ผู้ประกอบการ ชาวบ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา ร้องเรียนผู้รับเหมาสร้างถนนมอเตอร์เวย์ทิ้งงาน วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหา

ผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชน รวมตัวกันถือป้ายประท้วงโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา หลังผู้รับเหมาทิ้งงานก่อสร้างมานานเกือบ 2 ปี ทำให้การวางท่อระบายน้ำ ถนนคอนกรีตที่ยังไม่แล้วเสร็จ กีดขวางเส้นทางการสัญจรและทางเข้า-ออก ร้านค้า รวมถึงปัญหาฝุ่นละออง ทำให้ร้านค้ากว่า 40 แห่ง ได้รับผลกระทบ ไม่มีลูกค้าเข้าไปซื้อของ บางร้านถึงกลับต้องปิดขายเป็นการชั่วคราว

ตัวแทนผู้ประกอบการบางคนบอกว่า ที่ผ่านมาเคยสอบถามผู้รับเหมาก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน โดยอ้างเพียงว่าไม่ได้รับเงิน และบริเวณนี้ยังไม่มีการออกแบบก่อสร้าง จึงดำเนินการต่อไม่ได้
              
ทางด้าน ผอ.แขวงทางหลวง นครราชสีมา ที่ 2 ชี้แจงว่า ปัญหานี้อาจจะเกิดจากผู้รับเหมาไปรับปากกับผู้ประกอบการร้านค้าเองว่าจะก่อสร้างตามที่ผู้ประกอบการร้านค้าต้องการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ แต่ไม่สามารถทำให้ได้จึงเกิดปัญหาตามมา