News

น้ำมันกัญชา อ.เดชา ผ่านการรับรองเป็น 1 ในตำรับยาแผนไทยแล้ว

น้ำมันกัญชาสูตรอาจารย์เดชา ผ่านการรับรองแล้ว ได้เป็น 1 ในตำรับยาแผนไทยของหมอพื้นบ้านที่มีกัญชาผสม

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก เปิดเผยว่า คณะกรรมการด้านการประเมินรับรองตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชา และการใช้ยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ได้พิจารณาตำรับยาหมอพื้นบ้าน ที่ส่งเข้ามา 9 ตำรับ ปรากฏว่าผ่านการรับรอง 8 ตำรับ และไม่เข้าเกณฑ์ 1 ตำรับ

8 ตำรับที่ผ่านความเห็นชอบ วันนี้ มีตำรับน้ำมันของ อาจารย์เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ รวมอยู่ด้วย โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาทั้งความปลอดภัย และสูตรยาเป็นไปตามภูมิปัญญาพื้นบ้านดั้งเดิม

สำหรับตำรับยาแผนไทย ที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม เดิมกรมการแพทย์แผนไทย จัดไว้ 16 ตำรับ อาทิ ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ บรรเทาอาการเจ็บปวดท้องแข็ง, ยาศุขไสยาศน์ ช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร, ยาแก้นอนไม่หลับ, ยาแก้ไข้ผอมเหลืองตัวสั่น อ่อนเพลีย, ยาแก้โรคจิต ลดความกังวล ความเครียด ช่วยให้นอนหลับ, ยาอัมฤตโอสถ บรรเทาอาการตึงกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น มือเท้าชา เป็นต้น

การพิจารณารับรองเพิ่มเติมวันนี้ ก็เท่ากับว่ามีตำรับยาของหมอพื้นบ้านที่ใช้กัญชาผสม รวมเป็น 24 ตำรับแล้ว และจากนี้ คณะกรรมการจะรายงานเสนอคณะกรรมการอำนวยการการนำกัญชา และกระท่อมมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อพิจารณา และนำเข้าคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ต่อไป