สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

วันที่ 12 มิ.ย. 2562 เวลา 20:03 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต และติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จติมอร์ เลสเต