News

อินเดียสั่งอพยพประชาชนเกือบ 300,000 คน รับมือพายุไซโคลน วายุ

ทางการรัฐคุชราฏ (Gujarat) ทางฝั่งตะวันตกของอินเดีย สั่งอพยพประชาชนเกือบ 300,000 คน ที่พักอาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่ง ให้ออกจากบ้านเรือนของตนเองไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวกว่า 700 แห่ง ที่ทางการจัดเตรียมไว้เพื่อความปลอดภัย พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่หน่วยรับมือภัยพิบัติ 36 ทีม ระดมกำลังกันช่วยเหลือประชาชน จากพายุไซโคลน วายุ (Vayu) ซึ่งสำนักอุตุนิยมวิทยาของอินเดียคาดการณ์ว่า พายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งในช่วงเช้าวันนี้ โดยมีกระแสลมแรง 170 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่ากับพายุเฮอริเคนระดับ 1 หรือ 2 นอกจากนี้ คาดว่าอิทธิพลจากพายุจะทำให้มีคลื่นสูงประมาณ 3.5 ถึง 5.3 เมตร ต่อไปอีกในช่วง 2 วันนี้ จึงขอให้ชาวประมงงดนำเรือออกจากฝั่ง อย่างไรก็ตาม มีประชาชนบางส่วนไม่ยอมอพยพทิ้งบ้านเรือนของตนเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องพยายามโน้มน้าวให้ประชาชนยอมอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัย