News

นัดโรงพยาบาลเอกชนหารือโรงพยาบาลติดดาว

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 18 มิถุนายนนี้ จะเชิญโรงพยาบาลเอกชน 353 แห่ง เข้าชี้แจงทำความเข้าใจ ถึงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์ และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม ที่ผ่านมา รวมถึงบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติตามประกาศ

โดยการประชุมจะมีการชี้แจงถึงแนวคิด การจัดทำโรงพยาบาลธงฟ้า ที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เบื้องต้นอาจไม่ใช้ชื่อโรงพยาบาลธงฟ้า เพราะบางคนมองว่า เป็นการลดเกรด แต่อาจทำในลักษณะจัดลำดับโรงพยาบาลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เช่น จัดอันดับค่ารักษา ค่าบริการที่เป็นธรรมกับประชาชน แล้วมอบตราสัญลักษณ์ หรือติดดาว ให้ หากโรงพยาบาลนั้นๆ ทำตามเงื่อนไขทุกข้อก็จะได้ 5 ดาว หากไม่ได้ทุกข้อดาวจะลดหลั่นไป เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือก ในการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการแข่งขันด้านการให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรม

ส่วนความคืบหน้าการแจ้งราคายา หากโรงพยาบาล 353 แห่งดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้ตามกำหนด กรมการค้าภายใน จะเร่งดำเนินการ จัดทำ "คิวอาร์โค้ด" ให้เสร็จสิ้นภายใน 15 วัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในการตรวจสอบข้อมูลราคา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง