News

KORAT IT JOB 2019 สร้างอาชีพอิสระ จ.นครราชสีมา

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่จัดงานนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพจังหวัดนครราชสีมา "KORAT IT JOBS 2019" ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

โดยมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ อาทิ การทำอาหารเมนูต่างๆ การผลิตกระเป๋าสตางค์จากผ้า ผลิตภัณฑ์จากหนัง ช่อดอกไม้รับปริญญา ที่คาดผมแฟนซี รวมทั้งคลินิกอาชีพ ให้คำแนะนำผู้ว่างงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำงาน การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ และภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ และนิทรรศการหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ภาครัฐ และเอกชนในจังหวัดนครราชสีมา ทำให้มีคนสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนมาก

นอกจากนี้ มีการนำระบบด้าน IT มาให้บริการผู้สมัครงาน นายจ้าง และสถานประกอบการ ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็สมัครงานผ่านอินเทอร์เน็ตล่วงหน้าได้ ส่วนนายจ้างและสถานประกอบการ แจ้งตำแหน่งงานและคัดสรรผู้สมัครงาน พร้อมสัมภาษณ์งานได้ล่วงหน้า ทำให้ 2 ฝ่ายมีโอกาสคัดเลือกกันโดยตรง ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย

ขณะที่บริษัท ห้างร้าน ในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอื่นๆ กว่า 65 แห่ง เข้าร่วมเปิดรับสมัครงาน 3,519 อัตรา นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า รัฐบาลต้องการให้ภาคราชการกับภาคเอกชน ร่วมมือกันในรูปแบบ "ประชารัฐ" เพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ นักเรียนและนักศึกษาที่ต้องการทำงาน Part Time รวมทั้งผู้ต้องการประกอบอาชีพอิสระให้มีงานทำได้รวดเร็ว ได้ประกอบอาชีพอิสระที่ถนัดเพื่อแก้ไขปัญหาการว่างงานและการขาดแคลนแรงงาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง