News

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คุมเข้มใช้สารเคมี 3 ชนิดในพืช

กรณีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกประกาศ จำกัดการใช้สารเคมีเกษตร 3 ชนิด ได้แก่ พาราควอต, ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส ซึ่งมีผลทำให้เกษตรกรผู้ใช้สาร,ผู้รับจ้างพ่น ต้องผ่านการอบรมการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภัย จึงจะได้สิทธิ์การซื้อสารเคมีดังกล่าวได้ ซึ่งจะบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2562 นี้เป็นต้นไปนั้น

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า เกษตรกร ที่ต้องการใช้สารเคมีดังกล่าว ต้องสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ http://chem.doae.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน FARMBOOK ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรืออีกช่องทางคือ ติดต่อไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอ ทุกวันตามเวลาราชการ

โดยเกษตรกร สามารถเลือกวัน และวิธีการอบรมได้ตามความสมัครใจ และเข้าทดสอบตามวันเวลาที่เหมาะสม ซึ่งเกษตรกรที่สอบผ่านเท่านั้น จึงจะได้รับสิทธิ์ ซื้อสารเคมีเพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มการทดสอบเกษตรกรที่เข้าระบบได้ตั้งแต่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป หากเกษตรกรไม่ผ่านการทดสอบ สามารถเลือกสอบได้อีก 1 รอบ และหากยังไม่ผ่าน จะต้องสมัครเข้าไปเลือกการทดสอบในระบบใหม่อีกครั้ง คาดว่าจะมีเกษตรกรร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1,000,000 ราย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง