News

เขื่อนป่าสักฯ ยังไร้วี่แววน้ำไหลเข้าอ่าง

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยสถานการณ์น้ำในช่วงระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งมีฝนตกกระจายทั่วทุกภาค ส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ หรือเขื่อนไปแล้วกว่า 339 ล้านลูกบาศก์เมตร มีเพียงเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จังหวัดลพบุรี เพียงแห่งเดียวที่น้ำยังไม่ไหลเข้า

ส่วนการใช้น้ำในภาคการเกษตร ล่าสุด พื้นที่ลุ่ม ใต้เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้มีการปลูกข้าวไปแล้วกว่า 90% ส่วนในพื้นที่ดอน มีการปลูกข้าวเฉลี่ย 30-40% โดยปีนี้กรมชลประทานได้จัดทำจำลองรูปแบบแผนการใช้น้ำไว้ ถึง 6 รูปแบบด้วยกันเพื่อให้สามารถวางแผนรับมือได้อย่างรอบด้าน รัดกุม พร้อมคาดการณ์เบื้องต้นว่าปีนี้ น้ำฝนจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมา และเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนไปแล้ว ปริมาณน้ำในเขื่อนทั่วประเทศ จะน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ 5%

ข่าวที่เกี่ยวข้อง