News

ภาคเหนือมีฝนหลายพื้นที่ สาธารณสุขเตือนไข้เลือดออกระบาด

ฝนที่ตกเหนือเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท และอุทยานแห่งชาติดอยหลวง อำเภอแจ้ห่มและอำเภองาว จังหวัดลำปาง ช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในเขื่อนกิ่วคอหมาสร้างความชุ่มชื้นในดิน เกษตรกรเริ่มลงมือเพาะปลูกแล้ว

ขณะที่ปริมาณน้ำแม่น้ำยมสายเก่าที่ไหลผ่าน 3 อำเภอของจังหวัดพิษณุโลก ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ยังน้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา จากภาวะฝนทิ้งช่วง

จังหวัดนครสวรรค์ แม้จะมีฝนในบางพื้นที่ แต่ปริมาณน้ำกักเก็บในอ่างเก็บน้ำต่างๆ ยังไม่เพิ่ม เช่นที่อำเภอไพศาลี และอำเภอท่าตะโก หน่วยงานต้องเร่งสูบน้ำจากแหล่งน้ำอื่นเพื่อใช้ผลิตน้ำประปา ส่งให้กับพื้นที่ห่างไกล

ส่วนฝนที่ตกต่อเนื่องในอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ส่งผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด หนอนกระทู้ระบาดหนัก เช่นเดียวกับเกษตรกรที่อำเภอสามเงาน้ำท่วมขังในสวนฝรั่ง จนผลผลิตเน่าเสีย และมีเพลี้ยแป้งระบาด

ขณะที่ชาวนา อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ กำลังประสบปัญหาหนอนกระทู้ระบาดเช่นกัน ออกกัดกินต้นอ่อนข้าวเสียหายจำนวนมาก เกษตรอำเภออยู่ระหว่างให้การช่วยเหลือ

ส่วนฝนที่ตกหนัก ในหลายพื้นที่ของจังหวัดบึงกาฬ ส่งผลดีกับสวนยางพาราของชาวบ้าน ต้นยางกลับมาสมบูรณ์ ได้น้ำยางมากขึ้น เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน

เจ้าหน้าที่ชลประทานอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า 2 เครื่อง บริเวณประตูระบายน้ำห้วยหลวง เพื่อเตรียมรับน้ำท่วมฉับพลัน หลังมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหลายจังหวัด ทั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดน่าน ประกาศเตือนประชาชน ให้ระวังโรคไข้เลือดออกระบาด หลังฝนตกหลักในหลายพื้นที่ ทำให้เกิดน้ำท่วมขัง เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ขณะนี้พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้วหลายราย พร้อมแนะนำประชาชน ควรกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ต้นเหตุของโรค

ข่าวที่เกี่ยวข้อง