คนกรุงเมินฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ แนะ 7 กลุ่มเสี่ยงเข้ารับบริการ

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

จากการสำรวจของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช.พบว่า กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่มีอัตราการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงสุดในระดับประเทศ โดยมีอัตราการป่วยอยู่ที่ 810.07 ต่อประชากรแสนคน ซึ่งในประชากรกลุ่มเสี่ยงอาจมีภาวะรุนแรงได้

นายแพทย์วีระพันธ์ ลีธนะกุล ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ บอกว่า ที่ผ่านมา สปสช.ได้จัดเตรียมวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อบริการให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง เช่น หญิงตั้งครรภ์ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยหอบหืด ทุกสิทธิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงจากโรค -ไข้หวัดใหญ่

โดยในปี 2562 นี้ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับจัดสรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่จำนวน 220,000 โด๊ส แต่หลังเปิดโครงการพบว่าปีนี้ประชาชนในกรุงเทพมหานครเข้าถึงบริการน้อย โดยพบว่ามีอัตราการเข้าฉีดไม่ถึง 16,000 คน จากกลุ่มเป้าหมาย 200,000 คน เพื่อเปิดโอกาสให้การกระจายวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้เปิดให้บริการลงทะเบียนออนไลน์ และผ่านแอปพลิเคชัน ด้วยการใช้ข้อมูลเลข 13 หลัก

พร้อมทั้งกล่าวยอมรับว่าเป็นห่วงหากวัคซีนใช้ไม่หมดตามเงื่อนไขอาจทำให้รัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการป้องกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากตัววัคซีนก็มีอายุและสายพันธุ์ที่แตกต่างกันทุกปี

Tag : ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดใหญ่