กรมปศุสัตว์คุมเข้มปราบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานข่าวว่า การฆ่าสุกรของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทยโหดร้าย และปราศจากมนุษยธรรม โดยน่าจะเป็นการลักลอบเข้าไปทำข่าวในโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ซึ่งผิดพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์และหลักสวัสดิภาพสัตว์

โดยการใช้ไม้ทุบหัวสุกรก่อนฆ่า ไม่ได้ทำให้สุกรสลบได้แบบสมบูรณ์ และไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์ ที่กำหนดให้โรงฆ่าสัตว์ต้องมีขั้นตอนทำให้สัตว์สลบ โดยปราศจากความทุกข์ทรมาน หรือความเจ็บปวดทางกาย ก่อนทำการฆ่า ซึ่งโรงฆ่าสัตว์ใดที่มีการกระทำดังกล่าว จะถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต

ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์มีนโยบายเร่งปราบปรามโรงฆ่าเถื่อนเพื่อยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของไทย โดยตั้งแต่ปี 2558 สามารถจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนได้กว่า 490 ราย พร้อมกับมีการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตอย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ยกเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ที่กระทำผิดไปแล้ว 364 แห่ง และพักใช้ใบอนุญาต 51 แห่ง