News

7HD Vlog : แสงแดดแรงแต่ยังขาดวิตามิน D

ไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี แม้แต่ฤดูฝน แต่คนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะคนเมือง กลับขาดวิตามิน D ซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญ ที่ได้รับจากแสงแดดโดยตรง...