7HD Vlog : แสงแดดแรงแต่ยังขาดวิตามิน D

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 11:20 น.

Views

ไทยเป็นประเทศที่มีแสงแดดตลอดทั้งปี แม้แต่ฤดูฝน แต่คนไทยจำนวนมาก โดยเฉพาะคนเมือง กลับขาดวิตามิน D ซึ่งเป็นวิตามินที่สำคัญ ที่ได้รับจากแสงแดดโดยตรง...

Tag : 7HD Vlog