News

ตรวจสอบอาหารกลางวันเด็กนักเรียนเป็นพิษ

วันนี้ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทั้งสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย และครูโรงเรียนสิริเบญญาลัย เพื่อรับฟังข้อมูลแก้ปัญหาและแนวทางป้องกัน หลังจากวานนี้ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา หลายคนมีอาการเวียนศีรษะ และอาเจียนอย่างรุนแรง หลังรับได้ประทานอาหารกลางวัน ที่มีทั้งข้าวมันไก่ และนม จนเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันลำเลียงตัว นำส่งโรงพยาบาล

พบว่ามีผู้ที่มีอาการคล้ายอาหารเป็นพิษถึง 245 คน โดยต้องนอนดูอาการที่โรงพยาบาล 48 คน ในที่ประชุมได้มีการซักถามแม่บ้านที่ประกอบอาหารกลางวันให้เด็ก โดยยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าสาเหตุเกิดจากอะไร เนื่องจากการสอบถามเด็กนักเรียน และอาการที่ตรวจพบยังไม่สอดคล้องกัน ซึ่งจะต้องรอผลการตรวจจากห้อง Lab อีกครั้ง คาดว่าใช้เวลาประมาณ 3 - 7 วัน โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทิ้งประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับประทานอาหารของเด็ก รวมทั้งการใช้ภาชนะ การขนส่ง การจัดเก็บ วัตถุดิบที่ใช้ รวมถึงน้ำดื่มที่นักเรียนดื่มอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง