News

แพทย์ศิริราชยังไม่พบสาเหตุ"น้ำตาล เดอะสตาร์"โคม่าเพราะอะไร?

ทีมแพทย์ศิริราชแถลงความคืบหน้าล่าสุดอาการป่วยของ น้ำตาล เดอะสตาร์ เกิดจากเลือดไหลจนไปอุดตันหลอดลม แต่ยังหาจุดเลือดออกไม่พบ ยืนยันไม่ใช่ไข้เลือดออกเพราะเกล็ดเลือดไม่ได้ต่ำ ขณะนี้สมองยังบวม รอประคับประคองอาการแบบวันต่อวัน

จากกรณีรพ.ศิริราช ได้รับการส่งตัว นางสาว บุตรศรัณย์ ทองชิว หรือ น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 นักแสดงและน้องร้องสาวชื่อดัง จาก รพ.สมุทรสาครเข้ามารับการรักษาต่อ เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 เวลา 08.15 น. ณ หอผู้ป่วย ICU ตั้งตรงจิตร 1 ตึกสยามินทร์ ชั้น 6 ด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดในปริมาณมาก ส่งผลให้มีอาการหายใจลำบาก และทำให้หัวใจหยุดเต้น และได้ทำการช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ (CPR) จำนวน 2 ครั้ง ที่บ้านและรพ.สมุทรสาคร

หลังจากนั้นได้มีการประสานงานจากทีมแพทย์ มายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดย รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ ได้เดินทางไปยังรพ.สมุทรสาคร และทำการผ่าตัดใส่เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจและปอด (ECMO) ณ รพ.สมุทรสาคร ก่อนที่จะย้ายน้ำตาลเดอะสตาร์ มารักษาต่อ ณ รพ.ศิริราช
เมื่อมาถึงหอผู้ป่วย ICU ตั้งตรงจิตร 1 ทีมแพทย์ได้ทำการตรวจ พร้อมวางแผนการรักษาผู้ป่วย เริ่มจากการปรับเปลี่ยนกระตุ้นหัวใจ และยาเพิ่มความดัน พร้อมให้ยาแก้ไขสภาวะความเป็นกรดด่างของเลือด รวมทั้งมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อการเฝ้าระวังสัญญาณชีพอย่างต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง จนสัญญาณชีพของผู้ป่วยคงที่ พอที่จะนำน้ำตาลเดอะสตาร์ไปตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม

ล่าสุด ศ.ดร.นพ. ประสิทธ์ วัฒนาภา และ รศ.นพ. ปริญญา สากิยลักษณ์ แพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช แถลงถึงอาการล่าสุดของน้ำตาล โดยระบุว่า สภาพคนไข้เมื่อวานยังไม่พร้อมตรวจอะไรเพิ่มเติม หลังตอนค่ำๆ ชีพจรดีขึ้น จนตอนเช้าคงที่เรียบร้อย ตอนเช้าก็นำไปตรวจเพิ่มเติม เอ็กซ์เรย์ปอด สมอง ผลการตรวจพบว่า สมองบวมมาก ไม่มีเลือดออกในสมอง ในปอดเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการที่หัวใจหยุดเต้น ไม่สามารถเห็นรอยอะไรที่เป็นสาเหตุให้เลือดออกในปอด

ตอนนี้นำคุณน้ำตาลกลับมาไอซียู ให้ยาอยู่ และเร่งดำเนินการแก้ไขการผิดปกติในเลือด ยังไม่รู้สาเหตุเลือดออกคืออะไร การประเมินการทำงานของสมองยังไม่สามารถประเมินได้ ถ้าหัวใจหยุดเต้น สมองขาดเลือด ปฏิกิริยาในสมองคือการบวมน้ำ ต้องรอสมองยุบลง ตอนนี้ยังประเมินการทำงานของสมองได้ไม่เต็มที่

โรคแบบนี้เจอน้อยมาก รู้แค่ไหลเข้าระบบท่อหลอดลมต่างๆ ถ้าประคับประคองตรงนี้ สมองยุบตัวลง แล้วพบว่าการทำงานสมองประเมินได้เต็มที่ ขั้นตอนต่อไปจะดูต่อว่าจะสืบค้นอะไร ที่เป็นจุดที่เลือดออก แต่ตอนนี้สภาพแบบนี้ทำไม่ได้ ชีพจรต่างๆ เพิ่งกลับมา คนไข้อยู่ในสภาพทำอะไรไม่ได้นานๆ นอกไอซียู ณ วันนี้ดีขึ้นตรงสัญญาณชีพคงที่ ไม่เห็นเลือดออกแล้ว

ไม่อยากให้คาดการณ์ในเชิงบวกมากเกินไป จะประเมินวันต่อวัน ตอนนี้ยังเร็วเกินไป ยังสรุปไม่ได้ รอให้แก้เรื่องบวม และประเมินสมองอีกครั้ง นอกจากนี้ปริมาณเลือดที่มีการตรวจตอนต้น เกล็ดเลือดไม่ได้ต่ำ ในโซเชียลบอกเป็นไข้เลือดออกมั้ย อาการนี้ไม่เหมือน คนเป็นไข้เลือดออกเกล็ดเลือดต่ำ และไม่ออกจุดเดียว อาจเห็นเลือดออกที่ผิวหนัง แต่กรณีนี้ไม่มี