สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนอีก 2 แห่งในเขตดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 20:01 น.

Views

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริของโรงเรียนอีก 2 แห่งในเขตดิลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต

Tag : สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เยือนติมอร์ เลสเต