องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ

วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 20:04 น.

Views

ที่พระที่นั่งทรงธรรม วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับศพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทุกวันตลอด 100 วัน และหลังจากบำเพ็ญพระราชกุศลครบ 100 วัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป เป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมศพ

ส่วนผู้มีความประสงค์เข้าร่วมไว้อาลัย สามารถเคารพศพ ระหว่างเวลา 15.00-18.00 น. และเวลา 19.30-20.30 น. โดยขอความร่วมมือแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ งดกางเกงยีนและรองเท้าแตะ

Tag : องคมนตรี พงษ์เทพ หนูเทพ อภิธรรมศพพลเอกเปรม พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ งานศพพลเอกเปรม พลเอกเปรม