News

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย จัดงาน เพื่อนพึ่งภาฯ 2562 ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2562

ที่ห้องประชุมศรีจุลทรัพย์ ชั้น 10 อาคารศรีจุลทรัพย์ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง ภาฯ ยามยาก สภากาชาดไทย แถลงข่าวจัดงาน "เพื่อนพึ่งภาฯ 2562" ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "แบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน" เพื่อนำรายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิฯ สำหรับนำไปช่วยเหลือ ฟื้นฟู ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากจากอุทกภัย ภายในงานจัดแสดงนวัตกรรมภาพยนตร์ 4 มิติ บอกเล่าเรื่องราวการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสมือนอยู่ในเหตุการณ์จริง, การร่วมเป็นอาสาสมัครเพื่อนพึ่งภาฯ จัดถุงยังชีพพระราชทาน เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่ประสบอุทกภัย รวมทั้งการออกร้านผลิตภัณฑ์สินค้า ของที่ระลึกจากมูลนิธิฯภายใต้ผลิตภัณฑ์ "พึ่งพา" โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ได้ประทานภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปดอกกุหลาบ นำมาประดับบนแก้วและจานรองพอร์ซเลน ประดับด้วยคริสตัล, เสื้อโปโล, เสื้อยืด และหมวกพึ่งพารัน นอกจากนี้ มี "ตับบดเสวย" สูตรประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ, น้ำพริกปลาดุกป่นผัดพริกขิง สูตรประทานจากห้องเครื่อง วังเทเวศร์ และผลิตภัณฑ์ยั่งยืนจากชุมชนที่ประสบภัยพิบัติเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน อาทิ ผ้าคราม จังหวัดสกลนคร, ผ้าไทยพวน จังหวัดสุโขทัย, ผ้าไทลื้อ จังหวัดน่าน รวมทั้ง ร้านค้าพระบรมวงศานุวงศ์ ร้านค้าจากสถานทูต ร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพ ทั้งนี้ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ มูลนิธิฯ ได้จัดการแสดงพิเศษเฉลิมพระเกียรติฯ และการเขียนคำถวายพระพรบนการ์ดรูปหัวใจแล้วไปร้อยเรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดีผู้สนใจ สามารถเข้าชมงานได้ระหว่างวันที่ 5-14 กรกฎาคมนี้ ณ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ตั้งแต่เวลา 11.00-21.00 น. โดยวันศุกร์และวันเสาร์ เปิดถึงเวลา 22.00 น.

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด