News

ปากีสถานเตือนชาวประมง งดเดินเรือในทะเลอาหรับ หลังพายุไซโคลน วายุ เปลี่ยนทิศทาง

ปากีสถานเตือนชาวประมง งดเดินเรือในทะเลอาหรับ หลังพายุไซโคลน วายุ เปลี่ยนทิศทางเคลื่อนตัวออกไปยังทะเลอาหรับแล้ว ส่วนที่อินเดียคาดว่าอิทธิพลจากพายุลูกนี้จะทำให้มีฝนตกหนักต่อไปจนถึงวันเสาร์นี้

ทางการปากีสถานประกาศเตือนให้ชาวประมงในเมืองการาจี หลีกเลี่ยงการเดินเรือในทะเลอาหรับในช่วงสัปดาห์นี้ หลังพายุไซโคลน วายุ (Vayu) เปลี่ยนทิศทาง และเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือในทะเลอาหรับ โดยมีกระแสลมแรง 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งแม้ว่าพายุลูกนี้ไม่ได้พัดเข้าถล่มเมืองการาจี โดยตรง แต่อิทธิพลของพายุอาจทำให้เกิดพายุฝุ่นในแคว้นสินธ์ ของปากีสถาน รวมทั้งสภาพอากาศแปรปรวนในทะเล อาจทำให้เรือประมงเกิดอันตรายได้

ส่วนที่อินเดีย อิทธิพลของพายุไซโคลน วายุ ส่งผลให้พื้นที่ทางตะวันตกของประเทศ มีกระสมแรงและฝนตกหนัก ซึ่งก่อนหน้านี้ ทางการรัฐคุชราฏ ได้อพยพประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายฝั่งออกจากบ้านเรือนของตนแล้วกว่า 285,000 คน เพื่อความปลอดภัย ขณะที่ คาดว่าอิทธิพลจากพายุลูกนี้ จะทำให้มีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันเสาร์นี้ ขณะเดียวกัน เบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกฟ้าผ่า ในรัฐคุชราฏ แล้วอย่างน้อย 5 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวนาและคนงานที่ทำงานอยู่กลางทุ่ง