News

ภาพเป็นข่าว : รวมสีสันพานไหว้ครูยุค 4.0 จากนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคเลย

วิทยาลัยเทคนิคเลย จัดพิธีไหว้ครูช่าง พระวิษณุกรรม และครูประจำการ ประจำปี 2562 มีพานไหว้ครูหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์ โดยวัสดุที่นำมาประกอบพาน ส่วนใหญ่จะบ่งบอกถึงสาขาวิชาที่เรียน เช่น เครื่องมือช่างรูปแบบต่าง ๆ, พานจำลองอาหาร ขนม ผลไม้ เครื่องดื่ม, พานเครื่องสำอาง รวมทั้งพานยาสามัญประจำบ้าน สำหรับมอบให้ครูนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้

ส่วนพานที่โดดเด่น เป็นผลงานของนักศึกษาชั้น ปวส.1 แผนกช่างก่อสร้าง ที่นำเอารูป พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี คู่กับรูปของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ มาติดที่พาน พร้อมกับโลโก้พรรค

โดยตัวแทนนักศึกษาที่ทำพาน บอกว่า ตนและเพื่อน ๆ ต่างก็มีความชื่นชมทั้ง 2 ท่าน ซึ่งแนวคิดที่ทำพานนี้ขึ้นมาเพราะต้องการสื่อ อยากให้เกิดความรัก ความปรองดอง ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติ