News

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจง หลัง"วินรถตู้หัวหิน" โอดเศรษฐกิจทำเจ๊ง

กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงหลังจาก วินรถตู้กรุงเทพ-หัวหิน บริษัท จูนแอนด์เจมส์ทรานสปอร์ต ได้โพสต์เฟซบุ๊ก แจ้งผู้ใช้บริการว่าทางวินรถตู้ จะยกเลิกกิจการ เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ โดยระบุว่า วันที่ 30 มิ.ย.62 จะปิดกิจการ นั้น

กรมการขนส่งทางบกได้ตรวจสอบกับ บ.ข.ส.และสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แล้ว พบว่า เส้นทาง 978 กรุงเทพฯ-หัวหิน บขส.เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่ง มีจำนวนรถโดยสารรวมทั้งหมด 101 คัน (เป็นรถบัสปรับอากาศ 9 คัน รถตู้ 92 คัน) ส่วนวินรถตู้ มีจำนวน 6 วิน ได้แก่ (วินเจเคพี จำนวนรถ 42 คัน, วินพรปิยะ 12 คัน, วิน HPT 12 คัน, วิน ณ เณร 12 คัน, วินแสงจันทร์  8 คัน, วินจูนแอนด์เจมส์ 6 คัน)

ส่วนวินรถตู้จูนแอนด์เจมส์ ในช่วงที่ผ่านมา ได้ฝ่าฝืนไม่เข้าจุดจอดที่คณะทำงานจัดระเบียบกำหนดไว้ ตั้งแต่ปลายปี 2561 เนื่องจากจะเลิกกิจการ และผู้ดูแลวินได้ขายรถตู้ออกไปแล้ว ซึ่งหากวินจูนแอนด์เจมส์ เลิกกิจการ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน รถที่เหลือยังเพียงพอต่อการให้บริการ

นอกจากนี้ วิน ณ เณร ยังได้มีการจัดซื้อรถมินิบัสจำนวน 10 คัน เพื่อเข้าทดแทนรถตู้ที่ครบอายุการใช้งานไว้แล้ว ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่ใช้บริการในเส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน แต่อย่างใด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง