เตรียมแกะสลักเทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

หัวหน้าช่างผู้ก่อสร้างเทียนพรรษา วัดพระธาตุหนองบัว จังหวัดอุบลราชธานี นำทีมงานเข้าตกแต่งรถแห่ต้นเทียนพรรษาของวัดพระธาตุหนองบัว ก่อนงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ปี 2562 ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้

โดยรถแห่วัดพระธาตุหนองบัว ตกแต่งโดยนำเรื่องพระมหาชนก พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตอนเมขลาอุ้มพระมหาชนกขึ้นจากทะเล หลังเรืออับปาง มาเป็นองค์ประกอบหน้าต้นเทียนพรรษา เพื่อให้ข้อคิดต่อประชาชนว่าทำอะไรต้องทำด้วยความเพียรและพยายามถึงที่สุด เพื่อก้าวผ่านวิกฤตและต้องพึ่งพาตนเองในยามวิกฤติ

หลังปั้นนางเมขลาอุ้มพระมหาชนกแล้วช่างจะตกแต่งส่วนอื่นทั้งการวาดลายเส้นเพิ่มความสวยงาม ซึ่งปีนี้วัดพระธาตุหนองบัว ใช้งบประมาณตกแต่งประดับรถแห่ต้นเทียนพรรษากว่า 1,200,000 บาท และจะเข้าประกวดในประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ ซึ่งวัดพระธาตุหนองบัว ได้รับรางวัลเกือบทุกปี