News

7 จุดประกาย : สืบสานการแสดงพื้นบ้านอีสาน

ไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ พาไปดูวงโปงลางของน้องๆ นักเรียนกว่า 50 คน สนุกสนานแน่นอน..