ฝนฉ่ำ สวนยางพาราฟื้น จ.บึงกาฬ

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

ที่จังหวัดบึงกาฬ เกษตรกรหันมาปลูกยางพาราจำนวนมากกว่าล้านไร่ เป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของจังหวัด แทนการปลูกข้าว สร้างรายได้เข้าจังหวัดปีละหลายล้านบาท แต่ปัจจุบันราคายางตกต่ำ ทำให้รายได้ของเกษตรกรลดลงกว่าครึ่งโดยเฉพาะช่วงแล้งที่ผ่านมา น้ำไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงต้นยางพารา ทำให้ผลิตน้ำยางได้ปริมาณน้อย แต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกต่อเนื่อง ทำให้ต้นยางพาราได้รับน้ำหล่อเลี้ยง ฟื้นฟู กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ทำให้ต้นยางพารา แต่ละต้น ผลิตน้ำยางในปริมาณที่มากขึ้น ชดเชยกับราคายางที่ตกต่ำลงไปได้ ซึ่งเชื่อว่าฤดูฝนนี้ เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นด้วย