News

วัดในจังหวัดตากแก้ปัญหาแมลงและยุงขณะพระฉันอาหารด้วยการกางมุ้ง

หลังมีการโพสต์ภาพดังกล่าวผ่านสื่อออนไลน์ ทีมข่าวได้ลงพื้นที่วัดไทยสามัคคี ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตามที่ถูกระบุในโพสต์ ก็พบว่าในช่วงก่อนอาหารเพลของพระภิกษุในวัดที่ศาลาริมน้ำ เด็กวัดกำลังช่วยกันจัดโต๊ะอาหารก่อนนำมุ้งมากาง ก่อนที่พระภิกษุภายในวัดจะลงมาฉันอาหารเพลกันในมุ้ง

พระปลัดชัชวาล ติกขญาโณ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอแม่สอด และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไทยสามัคคี เปิดเผยว่าเนื่องจากช่วงนี้ทางวัดกำลังปรับปรุงศาลาหอฉัน จึงต้องมาใช้ศาลาริมน้ำฉันแทน ซึ่งเนื่องจากใกล้แหล่งน้ำทำให้มียุงและแมลงมารบกวน ประกอบกับช่วงนี้มีการระบาดของไข้เลือดออกในพื้นที่และมีพระภิกษุในพื้นที่อาพาธด้วยโรคไข้เลือดออกแล้ว ชาวบ้านนำมุ้งมาถวายเพื่อป้องกันไม่ให้พระภิกษุอาพาธ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง