News

โรคราน้ำค้างในแตงกวาระบาด จ.นครศรีธรรมราช

เป็นสภาพของไร่แตงกวาในพื้นที่หมู่ 5 ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่อยู่ในสภาพใบ และเถาเป็นเชื้อราจนเฉาตาย ผลผลิตที่ได้ก็ลดลง ไม่ได้ขนาด ทำให้เกษตรกรขาดทุน ทั้งนี้มาจากสภาพอากาศที่เข้าสู่ฤดูฝน เนื่องจากฝนทำให้เกิดโรคราน้ำค้างในแตงกวา

นายภานุพงศ์ ปานกระดำ เกษตรกรผู้ปลูกแตงกวา เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้อากาศค่อนข้างร้อน ไม่มีฝนจึงตัดสินใจปลูกแตงกวาหวังว่าผลผลิตจะมาก ขายได้ราคาสูงแต่หลังจากฝนตกลงมา ทำให้เป็นโรคราน้ำค้าง แตงกวาเริ่มแห้ง ผลแตงกวาไม่ได้ขนาด และบูดเบี้ยว ราคาตกจาก 17 ถึง 18 บาท เหลือ 8 บาทต่อกิโลกรัม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง