News

พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 มิถุนายน 2562

อุณหภูมิโลก : พยากรณ์อากาศวันนี้ 14 มิถุนายน 2562

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก เตือนระวังฝนตกหนัก 40-60 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่..