News

ครู-นักเรียนจังหวัดอ่างทอง ทำพานขนมเค้กไหว้ครู

โรงเรียนวัดถนน ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง จัดพิธีไหว้ครูขึ้น ซึ่งพานไหว้ครูของโรงเรียนนี้ ไม่ใช่พานดอกไม้ แต่เป็นพานขนมเค้ก ตกแต่งหน้าเค้กด้วยครีม แยมผลไม้ และเยลลี่ สีสันสดใส ซึ่งล้วนเป็นฝีมือของครู และนักเรียนที่เรียนวิชาการงานอาชีพ เมื่อถึงวันไหว้ครู ทั้งครูและนักเรียนจึงเกิดแนวคิด พร้อมใจกันทำขนมเค้กใส่พานไหว้ครู แทนพานดอกไม้ เพราะนอกจากจะได้แสดงความรัก และความเคารพต่อคุณครูแล้ว ยังได้รับประทานขนมอร่อยๆ ฝีมือของคุณครูและเพื่อนๆ ในมื้อกลางวันอีกด้วย

ผู้อำนวยการโรงเรียน เผยว่าโรงเรียนได้เปิดสอนการทำขนมในวิชาการงานอาชีพ เพื่อให้นักเรียนได้มีทักษะความรู้ติดตัว สำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ เมื่อมีงานสำคัญอย่างวันไหว้ครู นักเรียนจึงเกิดแนวคิดทำพานขนมเค้กขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง