จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีเลี้ยงดง

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 04:32 น.

Views

เป็นภาพบรรยากาศในพิธีเลี้ยงดง ร่างทรงยักษ์ปู่แสะย่าแสะ เมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นบริเวณทางขึ้นวัดพระธาตุดอยคํา ที่ตำบลแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยในพิธีจะมีการบวงสรวงปู่แสะย่าแสะ จากนั้นจะมีการล้มควายหนุ่ม นำมาชำแหละส่วนหัวและหนังมาปูพื้น เพื่อให้ร่างทรงทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของปู่แสะย่าแสะมาประทับและกินเครื่องบวงสรวง ซึ่งจะเป็นเนื้อควายและเลือดสดๆ

ทั้งนี้ พิธีดังกล่าว เป็นประเพณีโบราณที่ชาวบ้าน ซึ่งมีเชื้อสายของชาวลัวะ จะปฏิบัติสืบต่อกันนานกว่า 200 ปี โดยจะประกอบพิธี ในช่วงวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 9 ของทางภาคเหนือ หรือก่อนฤดูทำนา ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าพิธีดังกล่าว จะทำให้เกิดความสงบสุขร่มเย็น เป็นสิริมงคลกับชีวิต นอกจากนี้ยังจะช่วยทำให้ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ฝนจะตกต้องตามฤดูกาล

สำหรับพิธีเลี้ยงดง ปีนี้ ตรงกับวันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายนนี้ พิธีจะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.00 เป็นต้นไป ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปร่วมพิธีได้และเนื่องจากพิธีดังกล่าวเกิดขึ้นมาจากความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้าน ผู้ที่จะเข้าไปร่วมงาน ควรให้เกียรติและปฏิบัติตนด้วยความเหมาะสม