News

ไข้เลือดออกระบาดขอนแก่น เสียชีวิตแล้ว 3

14 มิ.ย. 62 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์ปัจจุบันของไข้เลือดออกใน จ.ขอนแก่น ได้รับรายงานว่ามีการเสียชีวิต จำนวน 3 ราย คือ อ.อุบลรัตน์ อ.มัญจาคีรี และ อ.เปือยน้อย ส่วนผู้ป่วยไข้เลือดออกสะสมทั้งประเทศประมาณ 22,600 กว่าราย เสียชีวิตไปแล้วประมาณ 30 กว่าราย คาดว่าจะมีคนเจ็บป่วยและเสียชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมประมาณ 2 เท่า ซึ่งเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี และ ผู้สูงอายุ
           
ดังนั้น จึงขอให้ร่วมมือร่วมใจป้องกันโรคระบาดจากยุงลายด้วยมาตรการ "3 เก็บ" ดังนี้ คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาด โปร่ง โล่ง ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่อยู่อาศัยของยุงลาย 2.เก็บขยะรอบบ้าน โดยทำต่อเนื่องสัปดาห์ละครั้งเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 3.เก็บน้ำ สำรวจภาชนะใส่น้ำ ต้องปิดฝาให้มิดชิด เพื่อป้องกันไม่ให้วางไข่ หากมีอาการป่วย หรือพบเห็นผู้มีอาการน่าสงสัยในช่วงระบาดให้รีบปรึกษาแพทย์ในสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที และหากมีข้อสงสัยใดๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422 หรือติดต่อไปยังสำนักโรคติดต่อทั่วไป โทร.0-2590-3177-8 ได้ในวัน เวลาราชการ" นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด