เตรียมแผนอพยพ มาเรียม ลูกพะยูนหลงฝูง ช่วงมรสุม จ.ตรัง

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 01:07 น.

Views

นายเมธี มีชัย ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า (สบอ.5) หัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง สัตวแพทย์ประจำกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สัตวแพทย์ประจำกลุ่มสัตว์ทะเลหายาก กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้นำท้องถิ่นตำบลเกาะลิบง และกลุ่มพิทักษ์ดุหยง ร่วมกันประชุมวางแผนการอนุบาลและเฝ้าติดตามภัยคุกคามลูกพะยูน น้องมาเรียม ช่วงมรสุมบริเวณเขาบาตู

ได้ข้อสรุปดังนี้ จะมีการจัดเจ้าหน้าที่เวรยาม 24 ชั่วโมง พร้อมวางทุ่นเพิ่มเติมแนวเขตอนุบาลน้องมาเรียม ไม่ให้มีกิจกรรมใดเข้าไป ห้ามเรือประมงทุกชนิดเข้าบริเวณนี้และวางแผนปรับโภชนาการเพิ่มเติม
 
ส่วนแผนการจัดการอนุบาลน้องมาเรียม ช่วงมรสุมหนักมี 3 วิธี คือ ทำกระชังให้อยู่ในธรรมชาติ, เอาแอ่งน้ำชั่วคราวมาเตรียมไว้ในพื้นที่อนุบาล หากมีมรสุมหนักจะนำน้องมาเรียมไปอนุบาลที่ห้องปฏิบัติการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง สำหรับการอนุบาลน้องมาเรียม เจ้าหน้าที่ได้ป้อนนม 2,300 มิลลิลิตร หญ้าทะเล 1 ขีด และพายเรือแม่ส้มพาน้องมาเรียมว่ายน้ำออกกำลังกาย ซึ่งสุขภาพน้องมาเรียมขณะนี้ยังแข็งแรง แต่น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย