News

รายงานพิเศษ : บินตรวจป่าแก่งกระจานป้องกันบุกเพิ่ม

เป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ขึ้นบินสำรวจพื้นที่ป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับทหาร โดยสำรวจตั้งแต่ต้นน้ำแม่น้ำเพชรบุรี เรื่อยมาจนถึงเหนือเขื่อนแก่งกระจาน ทั้งนี้เพื่อควบคุมการแผ้วถางบุกรุกป่า เพราะที่ผ่านมาเคยมีปัญหาการบุกรุกป่าเป็นบริเวณกว้าง

อย่างพื้นที่บริเวณที่เจ้าหน้าที่ใช้ GPS ตรวจพิกัดภาพถ่ายทางอากาศ ระหว่างขึ้นบินสำรวจเพื่อเปรียบเทียบสภาพพื้นที่จริงพบว่าพื้นที่บริเวณนี้เจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ชาวบ้านในชุมชนบ้านห้วยครก ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน เข้าใช้ประโยชน์และชาวบ้านมีการปรับหน้าดินหลายจุดทำให้ภาพไม่ตรงกับภาพถ่ายเดิมที่มีอยู่ จึงต้องเข้าตรวจสอบให้แน่ชัดเจนโดยเดินเท้าสำรวจภาคพื้นดินควบคู่อีกครั้ง

จากการเดินเท้าเข้าไปสำรวจพบว่าพื้นที่ที่ปรับหน้าดินเป็นที่ที่ชาวบ้านเคยปลูกพืช ไม่มีการรุกที่ป่าเพิ่ม ซึ่งเป็นไปตามกฎที่ได้ประชาคมร่วมกัน และอยู่ในพื้นที่ตามสิทธิ์คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2541 ซึ่งชาวบ้านเองตามยอมรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  
อย่างชุมชนหมู่บ้านโป่งลึกบางกรอย ชุมชนกลางป่าที่มีชาวบ้านอาศัยอยู่มากกว่า 200 หลังคาเรือน ซึ่งผลการตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้และสัตว์ป่า ปี 2556  ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - พฤษภาคม 2562 สามารถจับกุมผู้กระทำผิดในคดีบุกรุกแผ้วถางป่าได้ 6 คน จำนวน 15 คดี เนื้อที่กว่า 105 ไร่ ซึ่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าในอดีต                

ขณะที่ข้อมูลของเจ้าหน้าที่ระบุว่าพื้นที่ป่าแก่งกระจาน มีเนื้อที่กว่า 1,800,000 ไร่ มีชาวบ้านใช้ประโยชน์ถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1,407 คน จำนวน 1,907 แปลง รวมเนื้อที่ 1,407 ไร่ ไม่มีการบุกรุกป่าเพิ่ม สืบเนื่องจากผลของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้บุกรุกป่าที่ระบุโทษไว้ คือ จำคุกไม่เกิน 5 ปี  ปรับไม่เกิน 20,000 บาท และทั้งจำทั้งปรับ รวมทั้งการดูแลกันของชาวบ้านในพื้นที่เองก็มีส่วนที่ช่วยให้มีพื้นที่ป่ากลับคืนให้ป่าต้นน้ำแก่งกระจานได้เป็นอย่างดีเช่นกัน