กรมปศุสัตว์คุมเข้มปราบโรงฆ่าสัตว์เถื่อน

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงกรณีที่มีสำนักข่าวต่างประเทศ รายงานข่าวว่าการฆ่าสุกรของโรงฆ่าสัตว์ในประเทศไทย โหดร้ายและปราศจากมนุษยธรรม ซึ่งน่าจะเป็นการลักลอบเข้าไปทำข่าวในโรงฆ่าสัตว์เถื่อนที่มีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และหลักสวัสดิภาพสัตว์

โดยกรมปศุสัตว์ ระบุว่าการฆ่าสุกรด้วยวิธีการใช้ไม้ทุบหัวสุกรก่อนฆ่า ไม่ได้ทำให้สุกรสลบได้แบบสมบูรณ์ เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์ที่กำหนดให้โรงฆ่าสัตว์ต้องมีขั้นตอนทำให้สัตว์สลบโดยปราศจากความทุกข์ทรมานหรือความเจ็บปวดทางกายก่อนทำการฆ่า โรงฆ่าสัตว์ใดที่มีการกระทำผิดจะถูกสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต   
  
ทั้งนี้กรมปศุสัตว์มีนโยบายยกระดับมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ของไทย โดยเร่งปราบปรามโรงฆ่าสัตว์เถื่อน ซึ่งตั้งแต่ปี 2558 สามารถจับกุมโรงฆ่าสัตว์เถื่อนได้กว่า 490 ราย ตลอดจนมีการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับอนุญาตอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ว่าได้ดำเนินการตามกฎหมายควบคุมการฆ่าสัตว์หรือไม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้ยกเลิกใบอนุญาตโรงฆ่าสัตว์ที่กระทำผิดไปแล้ว 364 แห่ง และพักใช้ใบอนุญาต 51 แห่ง