ราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญ 14 มิ.ย. 2562

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 03:30 น.

Views

ปริมาณผลผลิตเกษตรส่วนใหญ่ยังคงเพียงพอต่อความต้องการของตลาดและยังมีผักสดบางรายการปรับราคาลดลง เช่น ถั่วฝักยาว ส่วนผักสดรายการอื่นๆ ราคายังคงทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวาน เช่น ผักบุ้งจีน กวางตุ้ง ฟักเขียว และแตงกวา ส่วนราคาไข่ไก่ทุกเบอร์ ราคาเนื้อสัตว์ ราคาผลไม้ ทุกรายการยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากเมื่อวานเช่นกัน

ราคาผัก
ผักบุ้งจีน, กวางตุ้ง, ฟักเขียว     กก.ละ             15-18     บาท
แตงกวา                   กก.ละ             20-22     บาท
ต้นหอม                    ขีดละ              8-9       บาท
ผักชี                      ขีดละ              14-15     บาท
ถั่วฝักยาว                  กก.ละ             35-38     บาท
พริกขี้หนูจินดา               ขีดละ              6-7       บาท

ราคาไข่
ไข่เป็ด กลาง               ฟองละ            3.80-3.90  บาท
ไข่ไก่ เบอร์ 2              ฟองละ            3.30-3.40  บาท 
ไข่ไก่ เบอร์ 3              ฟองละ            3.20-3.30  บาท

ราคาเนื้อสัตว์
เนื้อหมู (สะโพก/ไหล่)        กก.ละ            145-150    บาท
หมูสามชั้น                  กก.ละ            160-165    บาท
ไก่สดทั้งตัว (ไม่รวมเครื่องใน)  กก.ละ            65-70      บาท
กุ้งขาว                    กก.ละ            170-200    บาท
ปลาทูนึ่ง (ขนาด 3 ตัว/เข่ง)   เข่งละ            20-30      บาท        
ปลานิล                    กก.ละ            60-80      บาท

ราคาผลไม้
ส้มเขียวหวาน (สายน้ำผึ้ง) เบอร์ 5 กก.ละ           65-70      บาท
กล้วยหอมทองใหญ่             ผลละ            7-10       บาท
ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง           กก.ละ           130-160    บาท
เงาะโรงเรียน               กก.ละ           40-45      บาท
มังคุด (ผิวมัน)                กก.ละ           35-40      บาท          
                                       
ที่มา : กรมการค้าภายใน