News

ทีมแพทย์แถลง สาเหตุการเสียชีวิตของ น้ำตาล เดอะสตาร์ 5

รายงานสดจากโรงพยาบาลศิริราช : ทีมแพทย์โรงพยาบาลศิริราช แถลงสาเหตุการเสียชีวิตของ น้ำตาล เดอะสตาร์ 5 และวันนี้จะมีการเคลื่อนย้ายศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดสมุทรสาคร...