News

กรมการค้าภายในยืนยันราคาขายปลีกเนื้อหมูในตลาดสดยังอยู่ไม่เกินเพดาน

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ยืนยันว่าราคาเนื้อหมูในตลาดยังสอดคล้องกับกลไกตลาด ซึ่งปัจจุบันกรมการค้าภายในได้สั่งควบคุมราคาขายปลีกเนื้อหมูให้ไม่เกิน 150 บาทต่อกิโลกรัม โดยหากแผงหมูหรือร้านค้าใดขายเกินกว่าราคาที่กำหนด โดยไม่มีเหตุผลเพียงพอ เช่น ไม่มีการตกแต่งเลาะไขมัน, เลาะเส้นเอ็น แต่กลับขายราคาสูงเกินกว่าเพดานราคาที่กำหนดจะถือเป็นความผิดทันที

ทั้งนี้ยอมรับว่าราคาขายปลีกเนื้อหมูช่วงนี้อาจสูงขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากก่อนหน้านี้เป็นช่วงฤดูร้อนทำให้หมูโตช้า รวมถึงมีการแพร่ระบาดจากโรคอหิวาต์แอฟริกาในประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน ส่งผลให้ความต้องการในตลาดกลุ่มนี้เพิ่มสูงขึ้น

นอกจากนี้ได้เปิดเผยราคาหมูหน้าฟาร์ม ปัจจุบันยังอยู่ที่กิโลกรัมละ 75 บาท ซึ่งหมู 1 ตัว มีน้ำหนักประมาณ 90 - 100 กิโลกรัม ราคาขายจะอยู่ราว 6,000 - 7,500 บาทต่อตัว ผู้ค้าจะมีกำไรเพียงตัวละ 2,000 - 3,000 บาทเท่านั้น ซึ่งเร็วๆ นี้ กรมการค้าภายในจะเรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมู, ผู้ขายอาหารสัตว์และยา รวมถึงพ่อค้าส่ง หารือร่วมกัน เพื่อหาแนวทางทำให้ราคาขายปลีกลดลง เพื่อลดภาระค่าครองชีพให้ผู้บริโภคขั้นสุดท้าย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง