News

บัวบูชา พาเที่ยว : โพธิ เธียเตอร์

การผสมผสานกันระหว่างศิลปะและพุทธศิลป์ ถ่ายทอดบทสวดพาหุงมหากา หรือชัยมงคลคาถา ผ่านงานศิลปะดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยี Projection Mapping พลิกโฉมอุโบสถวัดที่มาพร้อมเสียง สี เสียง...