News

ศรีสุวรรณ ยื่น กกต.สอบ 16 สส. ปม ถือหุ้นสื่อ

14 มิ.ย.62 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เข้ายื่นหนังสือขอให้ กกต.ตรวจสอบกรณี สส.16 คน จากพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และพรรคชาติพัฒนา มีรายชื่อเป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชน ซึ่งอาจถือได้ว่า เป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครเลือกตั้งเป็น สส.โดยตนไม่จำเป็นต้องนำหลักฐานอีกมายื่นแสดงต่อ กกต. เพราะเป็นเอกสารราชการ ซึ่งดูตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ประกอบกิจการซึ่งครอบคลุมถึงกิจการหนังสือพิมพ์ เนื่องจากประเทศไทยใช้กฎหมายสารบัญญัติ กฎหมายเขียนไว้อย่างไรต้องดำเนินการไปตามนั้น ไม่ต้องตีความหรือไม่ต้องคำนึงถึงจารีตประเพณี นอกจากนี้ ศาลฎีกาได้มีคำตัดสินในบางคดีไปแล้ว

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ากรณี ส.ส.ทั้ง 16 คน แตกต่างจากกรณีของ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งถือครองหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ที่ประกอบกิจการวารสาร หรือนิตยสารจริง ขณะที่ สส.รายอื่น เท่าที่มีข้อมูลบางบริษัทไม่ได้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ เพียงแต่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องหาข้อยุติโดยการส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยเพื่อเป็นบรรทัดฐาน

นายศรีสุวรรณ ยื่นร้องให้ กกต.ตรวจสอบ สส.จำนวน 16 รายชื่อ ประกอบด้วย
1.น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ สส.ราชบุรี เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
2.น.ส.กุลวดี นพอมรบดี สส.ราชบุรี เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ
3.นายฐาปกรณ์ กุลเจริญ สส.สมุทรปราการ เขต 6 พรรคพลังประชารัฐ
4.นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ
5.นายปฐมพงศ์ สูญจันทร์ สส.นครปฐม เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ

6.นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ สส.กทม.เขต 4 พรรคพลังประชารัฐ
7.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 12 พรรคพลังประชารัฐ
8.น.ส.ภริม พลูเจริญ สส.สมุทรปราการ เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
9.นายวีระกร คำประกอบ สส.นครสวรรค์ เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
10.พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ สส.กำแพงเพชร เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ

11.นายศาสตรา ศรีปาน สส.สงขลา เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
12.นายสมเกียรติ วอนเพียร สส.กาญจนบุรี เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
13.นายสัมพันธ์ มะยูโต๊ะ สส.นราธิวาส เขต 2 พรรคพลังประชารัฐ
14.นายอนุชา น้อยวงศ์ สส.พิษณุโลก เขต 3 พรรคพลังประชารัฐ
15.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 18 พรรคพลังประชารัฐ

16.นายเทวัญ ลิปตพัลลภ สส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 พรรคชาติพัฒนา