News

วินรถตู้หัวหินเลิกกิจการ ผู้โดยสารไม่กระทบ

หลังผู้ประกอบการรถตู้โดยสาร บริษัท จูนแอนด์เจมส์ทรานสปอร์ต ได้โพสต์ข้อความ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยมีใจความสำคัญ ต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ทางวินรถตู้จะยกเลิกกิจการตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ นั้น

ทีมข่าว 7 HD ได้สอบถามถึงแผนรองรับปัญหาดังกล่าว เนื่องจากเป็นห่วงว่า ผู้โดยสารอาจได้รับผลกระทบ หากปริมาณรถตู้โดยสาร หรือรถสาธารณะมีไม่เพียงพอความต้องการ ซึ่งได้รับแจ้งจากกรมการขนส่งทางบก ว่า เจ้าหน้าที่ขนส่งฯ ได้ตรวจสอบไปยังบริษัทขนส่ง หรือ บ.ข.ส.ผู้ดูแลสัญญาสัมปทานเดินรถ รวมทั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า หากบริษัทจูนแอนด์เจมส์ทรานสปอร์ตจะเลิกกิจการไป แต่เส้นทางกรุงเทพฯ-หัวหิน ยังมีรถโดยสารให้บริการ รวมทั้งหมด 101 คัน ในจำนวนนี้เป็นรถบัสปรับอากาศ 9 คัน ส่วนรถตู้มีมากถึง 92 คัน มั่นใจว่าผู้โดยสารจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบก ยังเปิดเผยข้อมูลด้วยว่า ที่ผ่านมาวินรถตู้จูนแอนด์เจมส์ทรานสปอร์ต ที่ออกมาโพสต์ข้อความดังกล่าวนั้น ได้ทำการฝ่าฝืนระเบียบของกรมการขนส่งฯ โดยไม่เข้าจุดจอดตามที่คณะทำงานจัดระเบียบกำหนดไว้ตั้งแต่ปลายปี 2561 ซึ่งผู้ดูแลวินได้มีการขายรถตู้ออกไปแล้วก่อนหน้านี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง