คอลัมน์หมายเลข 7 : ร้องประปาบาดาล 26 ล้านบาท ใช้ไม่คุ้ม ตอนที่ 2

วันที่ 14 มิ.ย. 2562 เวลา 11:21 น.

Views

นายก อบต.บึงกาสาม ยอมรับ หลังใช้งบประมาณกว่า 26 ล้านบาท ติดตั้งน้ำประปาบาดาล ในพื้นที่ตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ หวังให้ชาวบ้านมีน้ำใช้ เสร็จช่วงต้นปี 2560 แต่กลับพบปัญหาในพื้นที่หมู่ 2, 3, 4 และ 9 เนื่องจากเครื่องสูบน้ำที่จัดซื้อมาตามแบบ มีกำลังสูงเกินไม่เหมาะกับสภาพการใช้งาน หลังพ้นประกัน 2 ปี จึงใช้งบประมาณของ อบต.จัดซื้อเครื่องสูบน้ำใหม่

อบต.บึงกาสาม ได้รับเงินอุดหนุนจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก่อสร้างประปาบาดาล รวม 9 หมู่บ้าน เนื่องจากในพื้นที่ไม่มีน้ำประปาไว้อุปโภคบริโภคแต่หลังติดตั้งแล้ว บางหมู่บ้านน้ำไหลไม่แรง ประชาชนจึงส่งเรื่องร้องเรียนคอลัมน์หมายเลข 7 ลงพื้นที่ร่วมกับ นายพิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส อดีตผู้ว่าสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ในฐานะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาคประชาชน พบข้อสังเกตเรื่องการบริหารสัญญา


FB : รายการคอลัมน์หมายเลข 7

Tag : คอลัมน์หมายเลข 7