News

ขายแพงโดน! ประกาศให้เงินรางวัลนำจับ หากพบลอตเตอรี่เกิน 80 บาท คดีละ 1,000 บาท

เมื่อวานนี้ (13 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ.2560 มีเนื้อหาสำคัญคือ การปรับปรุงระเบียบเดิม เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคามีหลักเกณฑ์ และกำหนดอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับใหม่

มีการกำหนดการจ่ายเงินรางวัลนำจับให้ผู้แจ้ง คดีละ 1,000 บาท ขอรับเงินได้ภายใน 1 ปี นับแต่คดีถึงที่สุด ซึ่งจะต้องมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่จับ มียศ พันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป
สำหรับเจ้าหน้าที่ที่จับจะได้เงินรางวัลคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท